ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА
Кои сме ние

 

Телеком Сервиз България е компания, регистрирана в София. Ние сме дъщерно дружество, изцяло притежавано от Telecom Services Europe AS. Компанията е основана, за да подпомага телекомуникационни фирми, като осигурява цялостни решения за техния бизнес. Телеком Сервиз България е регистрирана в Българската камара на строителите.

Стремейки се да създадем оптималния екип от висококвалифицирани специалисти, ние посрещаме разнообразните бизнес нужди, проектантски и технически потребности на своите клиенти. Всеки проект, който поемаме, е под надзора на проектен мениджър, независимо от размера на заданието. Телеком Сервиз България има разработена система за наблюдение на време, финанси, материали и труд, която ни дава възможност да следим развитието на даден проект през цялото време на изпълнение и да отстраняваме евентуални бъдещи проблеми. Като наблюдаваме и предвиждаме развитието на всеки аспект на процеса, извършваме изпълнението в предварително определените от клиента срокове и финансови параметри.