ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА
Екип

       Телеком Сервиз България инвестира във висококвалифицирани професионалисти - основен ресурс за качествено изпълнение. Нашият екип се състои от мотивирани специалисти на всички нива в структурата на компанията. Разполагаме с технически екипи, които постоянно повишават квалификацията си с текущи обучения, като част от тях са алпинисти, които достигат до труднодостъпни обекти при спазване на изискванията за безопасност. Всеки от нашите технически екипи се ръководи от опитни инженери.

       Административният офис осъществява координацията и връзката с клиентите, на които се стремим да осигурим постоянна поддръжка.