ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА
Изграждане на градска оптична мрежа за Нет1

Нет1 ЕООД ни се довери за изпълнението на проект "Изграждане на градска оптична мрежа". Реализацията включваше проектиране и последващо изграждане на оптична инфраструктура за нуждите на Нет1 при осигуряване на високоскоростна интернет връзка към техните клиенти при спазване на сравнително кратки срокове.