ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА
Мегалан Нетуърк - Изграждане на оптични мрежи

С Мегалан Нетуърк, доставчикът на интернет услуги с най-голям пазарен дял за гр. София, ни свързва дългогодишно ползотворно партньорство. За техните нужди изработваме множество проекти по изграждане, измерване и поддръжка на оптични кабелни мрежи , главно в столицата и град Пловдив.

 

Разширяване на инфраструктурата на Мегалан Нетуърк чрез изграждане на оптични мрежи с  обща дължина на оптичен кабел 56 км. и 40 км защитна HDPE тръба, гр. София - проектът включва изкопни и възстановителни работи за полагане на тръба, полагане на HDPE тръба съответно в изкоп и канална мрежа, полагане на оптичен кабел в съществуваща канална мрежа, направа на кабелни шахти, изработка на фундаменти и монтиране на шкафове, сплайсване и измерване на оптични влакна, маркировка на положените кабели и изготвяне на подробна екзекутивна документация за завършените обекти.

Разширяване на инфраструктура чрез присъединяване на 210 жилищни входа, гр. София. Проекта включва активна комуникация и координация, за да се осигури достъп до обектите, последвани от изкопни работи за полагане на тръба пред жилищните сгради,  полагане на оптичен кабел в съществуваща канална мрежа, изковаване на гофрирана тръба, изтегляне на пигтейли по вертикални щрангове, монтаж на кутии и кабелни канали, сплайсване на оптични влакна.

Захранване на 95 базови станции, гр. София - проектът включва осигуряване на достъп, изкопни и възстановителни работи за полагане на тръба в случай на непроходимост на каналната мрежа, полагане на HDPE тръба съответно в изкоп и канална мрежа, полагане на оптичен кабел в съществуваща канална мрежа, фасадно полагане на метални тръби и прилежащи аксесоари по алпийски способ, изготвяне на детайлна документация, включително 3D визуализация за всеки от завършените обекти.

 

 

Разширяване на инфраструктурата в гр. Пловдив чрез присъединяване на 80 жилищни входа към оптичната мрежа FTTH за оптично свързване към дома. Проекта включваше активна комуникация и координация, за да се осигури достъп до обектите, последвани от изкопни работи за полагане на тръба пред жилищните сгради,  полагане на оптичен кабел в съществуваща канална мрежа, изковаване на гофрирана тръба, изтегляне на пигтейли по вертикални щрангове, монтаж на кутии и кабелни канали, сплайсване на оптични влакна.

 

Захранване на 15 базови станции, гр. Пловдив -  проектът включва осигуряване на достъп, изкопни и възстановителни работи за полагане на тръба в случай на непроходимост на каналната мрежа, полагане на HDPE тръба съответно в изкоп и канална мрежа, полагане на оптичен кабел в съществуваща канална мрежа, фасадно полагане на метални тръби и прилежащи аксесоари по алпийски способ, изготвяне на детайлна документация, включително 3D визуализация за всеки от завършените обекти.

Изграждане на оптични мрежи с  обща дължина на оптичен кабел 25 км. и 25 км защитна HDPE тръба, гр. Пловдив -  проектът включва изкопни и възстановителни работи за полагане на тръба, полагане на HDPE тръба съответно в изкоп и канална мрежа, полагане на оптичен кабел в съществуваща канална мрежа, направа на кабелни шахти, изработка на фундаменти и монтиране на шкафове, сплайсване и измерване на оптични влакна, маркировка на положените кабели и изготвяне на подробна екзекутивна документация за завършените обекти.